Cuadrado Ciuraneta, S. (2008) “Les Transformacions dels assentaments a la plana de l’Alt Empordà: un estat de la qüestió”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 367–388. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41308.001 (Accessed: 19 April 2024).