Shobe, H. (2008) “Lloc, esport i globalització: donant sentit a la marca Barça”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 239–257. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41231.001 (Accessed: 21 April 2024).