Monk, J. (2008) “Teixint una teranyina”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 177–182. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41212.001 (Accessed: 19 April 2024).