McNeill, D. (2008) “Les Polítiques d’arquitectura a Barcelona”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 157–166. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41210.001 (Accessed: 25 April 2024).