Kramsch, O. T. (2008) “El Comtat Yoknapatawpha a la Mediterrània: Barcelona, Capital Literària de les lletres catalanes i del Tercer Món (1962-1975)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 101–127. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41208.001 (Accessed: 16 April 2024).