Luna Garcia, A. (2008) “Editorial”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 9–12. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41128.001 (Accessed: 20 April 2024).