, . . (2008) “Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 2005-06”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 423–430. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41329.001 (Accessed: 13 April 2024).