Burgueño i Rivero, J. (2008) “/i>”;, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 413–419. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41313.001 (Accessed: 25 April 2024).