Tuneu Isern, I. (2008) “Pluviometria de Gurb i comparació amb altres punts de la comarca”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (61-62), pp. 391–393. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/41309.001 (Accessed: 18 April 2024).