Casassas i Simó, L. and Casassas i Ymbert, J. (2010) “<i>L’Organització territorial de l’administració pública de Catalunya</i> : resum de ‘La Proposta’ (informe lliurat a al Diputació de Barcelona l’any 1994)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (67-68), pp. 337–365. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/62591.001 (Accessed: 13 July 2024).