Burgueño i Rivero, J. (2010) “Projecte de Llei presentat per la Ponència de la Divisió Territorial al Govern de la Generalitat de Catalunya (1934)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (67-68), pp. 327–335. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/62590.001 (Accessed: 24 June 2024).