Casassas i Simó, L. (2005) “Reflexions a l’entorn del concepte de regió a finals del segle XX”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (21), pp. 15–22. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11981.001 (Accessed: 18 July 2024).