, . . (2009) “Col·laboradors”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (65), p. XIX. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/51111.001 (Accessed: 25 May 2024).