Tura i Camafreita, M. and Garcia Ramon, M. D. (2008) “Presentació del llibre <i>Las otras geografías</i>, de Joan Nogué i Joan Romero, a la Societat Catalana de Geografia (21 de febrer de 2007)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (63), pp. 253–263. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/35790.001 (Accessed: 17 April 2024).