, G. O. de G. (2006) “Ramon Vinyeta i la divulgació del nostre entorn geogràfic”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (60), pp. 261–262. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/10584.001 (Accessed: 7 December 2023).