, . . (2004) “Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 2002-03”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (56), pp. 243–250. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/10465.001 (Accessed: 18 May 2024).