, I. d’Estudis C. S. C. (2002) “Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (51), pp. 341–342. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/10246.001 (Accessed: 22 May 2024).