Molina Villar, J. J. (2002) “El termalisme i l’evolució dels nuclis urbans: el cas de la Garriga”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (51), pp. 99–125. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/10245.001 (Accessed: 23 May 2024).