Baylina Ferré, M. and Garcia Ramon, M. D. (2002) “De la invisibilitat a l’agricultura ecològica: dona i gènere als estudis rurals”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (51), pp. 27–55. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/10243.001 (Accessed: 15 April 2024).