Vila i Comaposada, M.-A. (2001) “Formació de la terminologia geogràfica”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (47), pp. 187–192. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/9923.001 (Accessed: 17 April 2024).