Martínez de Pisón, E. (2001) “Ímágenes del paisaje en la Generación del 98”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (46), pp. 197–218. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/9906.001 (Accessed: 29 February 2024).