Barella i Miró, A. (2001) “Alguns mapes itineraris de Catalunya del segle XVIII i començaments del XIX”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (46), pp. 5–36. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/9907.001 (Accessed: 16 April 2024).