Nogué i Font, J. and Garcia Ramon, M. D. (2005) “Vida i obra de Pau Vila i Dinarés (1881-1980)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (45), pp. 31–44. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/9780.001 (Accessed: 19 July 2024).