Rebagliato i Font, J. (2005) “Procés de formació de les dues Europes”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (38), pp. 191–196. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/13289.001 (Accessed: 24 May 2024).