Salvador i Segarra, M. and Tort i Donada, J. (2005) “L’Estructura municipal a Dinamarca i a Catalunya. Consideracions entorn de dos models contraposats”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (37), pp. 165–175. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/13266.001 (Accessed: 21 June 2024).