Moli Frigola, M. (2005) “El Casal Barril i la geografia de Palau Sacosta als segles XV i XVI”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (36), pp. 119–137. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12940.001 (Accessed: 20 April 2024).