, I. d’Estudis C. S. C. (2005) “Acta de l’Assemblea General Ordinària de Socis de la Societat Catalana de Geografia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (35), pp. 253–254. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12924.001 (Accessed: 22 May 2024).