Moli Frigola, M. (2005) “Història dels ponts de la ciutat de Girona. La reconstrucció del Pont Major (1731-1763) i l’inici de la urbanització de la ciutat”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (32), pp. 31–59. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12701.001 (Accessed: 17 April 2024).