Homs i Corominas, J. (2005) “Granollers, un subcentre metropolità”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (31), pp. 177–180. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12687.001 (Accessed: 16 July 2024).