, . . (2010) “Índex d’autors del volum VI (1991)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (31), pp. 211–212. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/60251.001 (Accessed: 2 March 2024).