Bachelard, M. (2005) “Els Centres comercials integrats: una tendència recent de l’urbanisme comercial al centre de la ciutat”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (28-29), pp. 37–54. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12458.001 (Accessed: 12 July 2024).