Garcia Ramon, M. D. (2005) “Exportació de petroli i desenvolupament econòmic. Una tipologia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (27), pp. 53–63. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12448.001 (Accessed: 20 April 2024).