Gómez Ortiz, A. (2005) “Salvador Llobet, geógrafo físico”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (27), pp. 23–24. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12450.001 (Accessed: 17 April 2024).