, . . (2005) “Cap al Primer Congrés Català de Geografia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (26), pp. 11–12. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12404.001 (Accessed: 25 May 2024).