, . . (2005) “Sessió setena : El Fenòmen urbà”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (26), pp. 122–126. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12435.001 (Accessed: 13 June 2024).