, . . (2005) “Sessió quarta : Didàctica de la geografia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (26), pp. 107–112. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12419.001 (Accessed: 22 May 2024).