, . . (2005) “Les Jornades a les nou ciutats : Crònica de la Jornada de Treball a Manresa”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (26), pp. 61–62. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12409.001 (Accessed: 21 June 2024).