, . . (2005) “Els Actes de l’Ajuntament de Barcelona”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (26), pp. 163–166. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12411.001 (Accessed: 24 June 2024).