Vila i Dinarés, P. (2005) “Consideracions sobre la conveniència d’una coordinació urbanística de Catalunya”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (25), pp. 169–170. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12381.001 (Accessed: 18 July 2024).