Garcia Ramon, M. D. (2005) “Joan Vilà i Valentí i la institucionalització de la geografia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (25), pp. 79–81. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12383.001 (Accessed: 15 April 2024).