, . . (2005) “Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) corresponent al curs 1989-1990, ‘La diversitat dels paisatges, dels emplaçament i de les activitats econòmiques’”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (23), pp. 107–110. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12337.001 (Accessed: 15 July 2024).