, . . (2005) “I Congrés Català de Geografia, orientacions generals”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (22), pp. 107–108. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12663.001 (Accessed: 25 May 2024).