, . . (2005) “Notes a l’article de Dolores Brandis (al número 15 de ‘Treballs de la S. C. de G.’)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (22), pp. 92–97. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12661.001 (Accessed: 25 May 2024).