Garcia i Balaguer, E. (2005) “La Circulació, els transports i el medi ambient a les ciutats mitjanes”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (22), pp. 39–47. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/12654.001 (Accessed: 19 April 2024).