, . . (2005) “Índex d’autors del Volum IV”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (20), p. 129. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11973.001 (Accessed: 20 July 2024).