Mendizàbal i Riera, E. (2005) “La Barcelona que s’està construint”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (20), pp. 11–20. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11974.001 (Accessed: 1 March 2024).