Majoral i Moliné, R. and Casassas i Simó, L. (2005) “Les Primeres jornades catalano-magiars de planejament regional i urbà”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (16), pp. 73–75. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11894.001 (Accessed: 17 April 2024).