, . . (2005) “Programa del curs 1988-1989 d’Aproximació a la realitat geopolítica de Catalunya”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (15), p. 211. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11873.001 (Accessed: 15 July 2024).