, . . (2005) “La Mort del professor Ludwik Straszewicz, soci honorari de la Societat Catalana de Geografia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (13-14), pp. 119–120. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11664.001 (Accessed: 25 May 2024).