, . . (2005) “Activitats de la Societat C. de Geografia. Curs 1987/1988 : Dedicat a l’Anàlisi comparativa de l’organització de l’espai urbà”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (12), p. 133. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11654.001 (Accessed: 20 July 2024).